UAB „IC LOGISTICS” e. komercijos modelio diegimas

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto vertė – 60 750,00 Eur.

45 562,50 Eur yra finansuojama IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ, likusi dalis – įmonės lėšos.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemijos, priemonės.

Projekto vykdytojas: UAB „IC LOGISTICS”